اخبار

سمینار سالیانه کیوشین کاراته ماتسوشیما مازندران
24

اسفند

سمینار سالیانه کیوشین کاراته ماتسوشیما مازندران

استانی

0 دیدگاه

سمینار سالیانه کیوشین کاراته ماتسوشیما مازندران برگزار شد به گزارش سیدخسرومدنی مسئول روابط عمومی ...

خواندن مطلب
جلسه اعضاء هیئت رئیسه ، نمایندگان ، مربیان و مسئولین کمیته های کیوکوشین کاراته ماتسوشیما استان بوشهر
24

اسفند

جلسه اعضاء هیئت رئیسه ، نمایندگان ، مربیان و مسئولین کمیته های کیوکوشین کاراته ماتسوشیما استان بوشهر

استانی

0 دیدگاه

روز پنجشنبه بیست و سوم خرداد ماه دومین جلسه اعضاء هیئت رئیسه ، نمایندگان ، مربیان و مسئولین کمیته ه ...

خواندن مطلب
ِمجمع سالیانه هیات کاراته استان تهران در اداره کل تربیت بدنی
24

اسفند

ِمجمع سالیانه هیات کاراته استان تهران در اداره کل تربیت بدنی

استانی

0 دیدگاه

مجمع سالیانه هیات کاراته استان تهران در اداره کل تربیت بدنی با حضور ریاست فدراسیون کاراته، ریاست ه ...

خواندن مطلب
حضور دکتر محسن آشوری در مراسم مرحوم نوید محمدی در استان فارس
24

اسفند

حضور دکتر محسن آشوری در مراسم مرحوم نوید محمدی در استان فارس

دسته 2

0 دیدگاه

حضور دکتر محسن آشوری در مراسم مرحوم نوید محمدی در استان فارس ...

خواندن مطلب
حضور رئیس و دبیر  سبک کیوکوشین ماتسوشیما استان اصفهان در راهپیمایی روز جهانی قدس
24

اسفند

حضور رئیس و دبیر سبک کیوکوشین ماتسوشیما استان اصفهان در راهپیمایی روز جهانی قدس

استانی

0 دیدگاه

حضور رئیس(شیهان باقری) و دبیر(مهندس رحیمی)  سبک کیوکوشین ماتسوشیما استان اصفهان در راهپیمایی روز ...

خواندن مطلب
راهپیمایی روز قدس در یزد
24

اسفند

راهپیمایی روز قدس در یزد

استانی

0 دیدگاه

راهپیمایی روز قدس در یزد ...

خواندن مطلب
حضور هنرجویان کیوکوشین کاراته  در راهپیمایی روز قدس شهرستان برخوار
24

اسفند

حضور هنرجویان کیوکوشین کاراته در راهپیمایی روز قدس شهرستان برخوار

استانی

0 دیدگاه

حضور هنرجویان کیوکوشین کاراته باشگاه حنیف و صالحین  در راهپیمایی روز قدس شهر دستگرد و خورذوق ...

خواندن مطلب
حضور شیهان آشوری  در راهپیمایی روز قدس در استان کرمان
24

اسفند

حضور شیهان آشوری در راهپیمایی روز قدس در استان کرمان

عمومی

0 دیدگاه

حضور شیهان آشوری و دیگر اساتید کیوکوشین ماتسوشیما در راهپیمایی روز قدس در استان کرمان ...

خواندن مطلب
حضور اساتید کیوکوشین ماتسوشیما استان اصفهان در راهپیمایی روز قدس
24

اسفند

حضور اساتید کیوکوشین ماتسوشیما استان اصفهان در راهپیمایی روز قدس

عمومی

0 دیدگاه

حضور اساتید در راهپیمایی روز قدس  استان اصفهان ...

خواندن مطلب
حضور کیوکوشین ماتسوشیما فارس در راهپیمایی روز جهانی قدس
24

اسفند

حضور کیوکوشین ماتسوشیما فارس در راهپیمایی روز جهانی قدس

عمومی

0 دیدگاه

حضور کیوکوشین ماتسوشیما فارس (شهرستان فیروزآباد) در راهپیمایی روز جهانی قدس ...

خواندن مطلب
سمینار سالانه کیوکوشین ماتسوشیما استان خراسان رضوی
20

اسفند

سمینار سالانه کیوکوشین ماتسوشیما استان خراسان رضوی

عمومی

0 دیدگاه

سمینار سالانه کیوکوشین ماتسوشیما استان خراسان رضوی باحضور نمایندگان استان شیهان  امیرطالبی وسن ...

خواندن مطلب
جلسه هیات رئیسه سبک کیوکوشین کاراته ماتسوشیما
20

اسفند

جلسه هیات رئیسه سبک کیوکوشین کاراته ماتسوشیما

دسته 2

0 دیدگاه

جلسه هیات رئیسه سبک کیوکوشین کاراته ماتسوشیما برگزار گردید.این جلسه با حضور هانشی دای دکتر آشوری و ...

خواندن مطلب

دسته بندی ها