مسابقات رده کمر بندی سبک کیوکوشین کاراته همدان چهارشنبه, 28 اسفند 98

مسابقات رده کمر بندی سبک کیوکوشین کاراته ماتسوشیما جام یادو خاطره مرحوم شیهان صالحی با حضور 109 نفر کمیته کا شرکت کننده در خانه کاراته همدان برگزار شد.

جمعه 11 مردادماه 


ارسال دیدگاه

دیدگاه

هم اکنون دیدگاهی موجود نمی باشد