استاژ فنی سبک کیوکوشین کاراته ماتسوشیما استان به میزبانی شهرستان کلیبر چهارشنبه, 28 اسفند 98

 استاژ فنی سبک کیوکوشین کاراته ماتسوشیما استان به میزبانی شهرستان کلیبر

تاریخ 10مردادماه


ارسال دیدگاه

دیدگاه

هم اکنون دیدگاهی موجود نمی باشد