مقام آورندگان مسابقات بین باشگاهی شنبه, 10 اسفند 98

🏆  قهرمانان کیوکوشین کاراته باشگاه امید ایران شهر اصفهان    

🔷  سرکارخانم شیهان نرگس بختیاری🔷

لیلا سادات حسینی مقام اول 

مبینا معتمدی مقام اول 

مهسا ربیعی مقام اول 

سارینا تدین مقام دوم 

هستی گودرزی مقام دوم 

غزل طائی مقام سوم 

ستایش ادیب مقام سوم 

نرجس حیدری مقام سوم 

آیداترکی مقام سوم مشترک 

آرمینا اعرابی مقام سوم مشترک 

دنیا گودرزی مقام سوم مشترک 


🏆  قهرمانان کیوکوشین کاراته باشگاه تختی دولت آباد شهر اصفهان 🏆

🔷  سرکارخانم سنسی مائده السادات لقمانی🔷

مقام آورندگان : 

زهراملکی  مقام اول 

درساشریفی مقام اول 

ثمین داوری مقام دوم 

نگارزارعان مقام دوم 

ساغرطاهری مقام دوم 

ستایش شفیعی مقام سوم 

زهرارضایی مقام سوم 

فاطمه رحمتی مقام سوم 

فرزانه والاپور مقام سوم 

ستایش میرزاعلیان مقام سوم 

مهساشهرآبادیان مقام سوم 


🏆  قهرمانان کیوکوشین کاراته باشگاه آیت الله اهتمام شهر اصفهان 🏆


🔷  سرکارخانم شیهان اکرم السادات موسوی🔷


مقام آورندگان :


زهرا جهانگیری مقام اول 

مهدیس خسروی مقام دوم 

فاطمه طهمورثی مقام سوم

درسا مقصودی مقام سوم


🏆  قهرمانان کیوکوشین کاراته باشگاه پوریای ولی واقع در دستگرد و باشگاه شهید چمران واقع در گز شهر اصفهان 🏆


🔷  سرکارخانم سنسی مهری غلامی🔷


مقام آورندگان : 


زهرا وفابین مقام دوم 

حدیث نیلفروش مقام دوم 

آیدا توکلی مقام سوم


🏆  قهرمانان کیوکوشین کاراته باشگاه شهید حججی واقع در باغ فدک،خ شهید سردار کمالی شهر اصفهان 🏆


🔷  سرکارخانم سنسی بهناز مردانی🔷


مقام آورندگان : 


مهلا لبخندق مقام سوم🏆  قهرمانان کیوکوشین کاراته باشگاه تختی و سورنا شهرستان فریدن اصفهان 🏆


🔷  سرکارخانم سنسی زهرا السادات موسوی🔷


مقام آورندگان :


راضیه رحیمی مقام سوم 

آیدا یبلویی مقام سوم 

ریحانه سادات جعفری مقام سوم

فاطمه اسدی مقام سوم


🏆  قهرمانان کیوکوشین کاراته باشگاه دلاوران شهر اصفهان 🏆


🔷  سرکارخانم شیهان عصمت السادات رحیمی فر🔷


مقام آورندگان :

 

مهسا حیدری مقام اول

کیمیا علی زاده مقام اول 

نرگس زال نژاد مقام اول 

ملیکا قاسمی مقام دوم 

یاسمن قاسمی مقام سوم

فیاضه قاسمی مقام سوم

فائزه عمادی مقام سوم


مقام آورندگان کاتا تیمی :


تیم شقایق حق شناس

سارا سلطانی

ساناز رفیعی

مقام اول


تیم فیاضه قاسمی

یاسمن قاسمی

ملیکا قاسمی

مقام دوم 


تیم نفیسه چمراسی

مهسا حیدری

یلدا زال نژاد

مقام سوم


تیم مائده لقمانی

مرجان پاوه

فائزه عمادی

مقام سوم مشترک


🏆  قهرمانان کیوکوشین کاراته باشگاه حنیف واقع در دستگرد برخوار شهر اصفهان 🏆

🔷  سرکارخانم سنسی زهرا شبانیان🔷

مقام آورندگان : 

ثمین ربیعی مقام اول 

حوریه شبانی مقام اول 

فائزه میرزاعلیان مقام اول 

فاطمه ابراهیم زاده مقام دوم 

یگانه چوپانی مقام دوم 

فاطمه فروتن مقام دوم 

پرنیا زارع مقام سوم

فاطمه پوردایی مقام سوم

فاطمه حسین ابراهیمی مقام سوم

فاطمه شبانی مقام سوم


مقام آورندگان مسابقات بین باشگاهی

ارسال دیدگاه

دیدگاه

هم اکنون دیدگاهی موجود نمی باشد