مسابقات مجازی کاتا شنبه, 30 فروردین 99

مسابقات استانی کاتا سبک کیوکوشین ماتسوشیما استان اصفهان به صورت غیر حضوری و در فضای مجازی برگزار شد

ورزشکاران با ارسال فیلم کاتا ی اجرا شده در منزل از دو زاویه و برابر قوانین مندرج در بخشنامه مسابقات در این مسابقات شرکت کردند و تیم داوری در سه دور بصورت غیر حضوری و حضوری این مسابقات را قضاوت کردند


ارسال دیدگاه

دیدگاه

هم اکنون دیدگاهی موجود نمی باشد