مسابقات کشوری بانوان سبک کیوکوشین ماتسوشیما در تهران پنجشنبه, 29 اسفند 98

مسابقات کشوری بانوان سبک کیوکوشین ماتسوشیما در تهران برگزار شد


این مسابقات با حضور 708ورزشکار و با قضاوت 95داور روی پنج تاتمی در ورزشگاه معلم یافت آباد و با حضور شیهان  اعظم خانی رئیس بانوان سبک برگزار گردیدنتایج به دست آمده به شرح ذیل است🥋کاتای قهوه ای و مشکی بزرگسال

🏅نیلوفر مریمی:تهران

🥈فاطمه علی نجیمی نیا :اصفهان

🥉آیدا کامکار :تهران

🥉سبا صفارزاده:تهران


🥋کاتای زیر قهوه ای و مشکی بزرگسال

🏅مهسا ربیعی:اصفهان

🥈غزاله باقر شمیرانی:تهران

🥉سمایزدانی:تهران

🥉 الهه رحیمی :تهران


🥋کاتای قهوه ای و مشکی جوان 

🏅مهدیه نجفی:تهران

🥈زهراسادات برازی:تهران

🥉ستاره عزیز ساجدی:مازندران

🥉ساناز رفیعی:اصفهان


🥋کاتای زیر قهوه ای و مشکی جوان

🏅کیانا درویش:مازندران

🥈پانیذ صفایی:تهران

🥉سیما موسوی:تهران

🥉رسپینا جلالی یکتا:تهران کومیته ۵۵- قهوه ای و مشکی بزرگسال 

🏅فائزه هاشم زاده:تهران

🥈آرسا مهرابی:تهران

🥉پرستو طهماسبی:مسجد سلیمان

🥉توران جمالی:مسجد سلیمان 


کومیته ۵۵- زیرقهوه ای ومشکی بزرگسال

🏅زهرا زین الدینی:کرمان

🥈نگین یزی:تهران

🥉مریم ازبک:تهران

🥉فاطمه فردین مهر:تهران


کومیته ۶۵- قهوه  ای و مشکی بزرگسال

🏅فاطمه  رضایی:تهران

🥈اسما عاکفی:تهران

🥉ساناز محمدی:مسجد سلیمان

🥉راضیه امیری:اصفهان


کومیته ۶۵- زیرقهوه ای ومشکی بزرگسال

🏅جمیله صفری :تهران

🥈مبینا نریمانی:تهران

🥉زهرا صید پور:تهران

🥉منصوره بختیاری:تهران


کومیته ۷۵-قهوه ای و مشکی بزرگسال

🏅نسترن ناصری:مسجد سلیمان

🥈الهه محمودپور:تهران

🥉فاطمه سید علی خانی:تهران

🥉مهسا صفری پور :تهران


کومیته ۷۵-زیرقهوه ای و مشکی بزرگسال 

🏅نگار لطفی:تهران

🥈لیلا فرشاد:تهران

🥉مهناز محمدخانی:تهران

🥉زهرا مجیدی:تهران 


کومیته ۷۵+قهوه ای و مشکی بزرگسال

🏅آیدا کرمی:تهران

🥈زیبا آرین نژاد:مسجد سلیمان 

🥉الهه محمدی:تهران

🥉زهرا عزیزی:تهران


کومیته۷۵+ زیرقهوهای ومشکی بزرگسال

🏅سمانه یزدانی:مازندران

🥈مهدیه محرمی:تهران

🥉اکرم عسگری:تهران کومیته ۵۰- قهوه  ای و مشکی جوان 

🏅آذر عبادی:تهران

🥈شراره شفایی:تهران

🥉محدثه عارف:اصفهان 

🥉مهسا رضایی منش:تهران


کومیته ۵۰- زیر قهوه ای و مشکی جوان

🏅آرزو سادات حسینی:تهران

🥈فاطمه علیزاده:تهران

🥉مریم اشکوری :تهران

🥉زهرا وفابین:اصفهان


کومیته ۵۷- قهوه  ای و مشکی جوان

🏅غزل منشی نژاد:تهران

🥈فاطمه محمدی:تهران

🥉یاسمن قاسمی:اصفهان

🥉 ستاره عزیز ساجدی:مازندران


کومیته ۵۷- زیرقهوه ای و مشکی جوان 

🏅سیما زالی :اصفهان

🥈الهام شمس:اصفهان

🥉سارا برزگری: تهران

🥉ترانه صفری:تهران


کومیته ۶۳- قهوه  ای و مشکی جوان

🏅لادن سلیمی:تهران

🥈زهرا اعلایی:تهران

🥉مینا علیپور:تهران

🥉 محیا بیات:تهران


کومیته ۷۰+قهوه  ای و مشکی جوان

🏅حنانه جلیلی:مسجد سلیمان

🥈شیوا نیک ورز: کرمان

🥉آیناز داننده: تهران

🥉 ندا فرجی:تهران


کومیته ۷۰+ زیرقهوه ای و مشکی جوان

🏅یاسمن حقیقت:تهران

🥈پانیذسیفانی:تهران

🥉آیدا نقدی:مازندران

🥉کیانا  نظر:تهران


کومیته ۷۰ -زیرقهوه ای و مشکی جوان

🏅فاطمه علی خواه:تهران

🥈کیانا درویش:مازندران

🥉ساله پرویش:تهران

🥉خاطره رازانی:تهران


ارسال دیدگاه

دیدگاه

هم اکنون دیدگاهی موجود نمی باشد