مسابقات استانی سبک کیوکوشین ماتسوشیما استان لرستان پنجشنبه, 29 اسفند 98

مسابقات استانی سبک کیوکوشین ماتسوشیما استان لرستان در شهر دورود برگزار شد و نفرات برتر معرفی شدند


ارسال دیدگاه

دیدگاه

هم اکنون دیدگاهی موجود نمی باشد