تمرین مشترک کیوکوشین کاراته ماتسوشیماآکادمی فنون شرقی وسمبکالاه پنجشنبه, 29 اسفند 98

تمرین مشترک کیوکوشین کاراته ماتسوشیماآکادمی فنون شرقی وسمبکالاه باشگاه کوثر وتدریس دفاع شخصی  توسط شیهان مسعودرشیدی درتاریخ ۹۸/۱۱/۲ شهرستان شاهرود


ارسال دیدگاه

دیدگاه

هم اکنون دیدگاهی موجود نمی باشد