استاژ داوری پیش از مسابقات سبک کیوکوشین ماتسوشیما استان اصفهان پنجشنبه, 29 اسفند 98

استاژ داوری پیش از مسابقات سبک کیوکوشین ماتسوشیما استان اصفهان


ارسال دیدگاه

دیدگاه

هم اکنون دیدگاهی موجود نمی باشد