مسابقات قهرمان قهرمانان پنجشنبه, 29 اسفند 98

اعلام نتایج مسابقات قهرمان قهرمانان

مورخ١٣٩٨/۱۱/۲۵

‌‌مقام آورندگان در قسمت کاتا


مقام اول کاتا 


🥇مهسا ربیعی

🥇نرگس زال نژاد

🥇نگار براتی نیا 

🥇غزل طائی


مقام دوم کاتا


🥈فاطمه علی نجیبی نیا


مقام سوم کاتا


🥉ساناز رفیعی 

🥉نرگس رنجکش

🥉زهره داوری 


مقام اورندگان در قسمت کومیته👊🏻


🥇سیما زالی

🥇الهه شمسی

مقام دوم کومیته

🥈الهام شمسی

🥈نگار براتی نی

🥈نیکا روشنی


مقام سوم کومیته


🥉الناز شمسی

🥉نرگس رنجکش

🥉غزل طائی

🥉راضیه امیری 

🥉زهرا وفا بین

🥉محدثه عارف

🥉نرگس زال نژاد

🥉محدثه مهدی خانی 

🥉نرگس فاضلی 

🥉یگانه فاضلی

🥉نازنین سادات سادات پور 


با تشکر از 

شیهان عصمت السادات رحیمی فر 

شیهان نرگس بختیاری 

شیهان اکرم السادات موسوی

سنسی شیما شفیعیون 

سنسی مائده السادات موسوی 

سنسی بهناز مردانی 

سنسی مهری غلامی 

سنسی سارا سلطانی

سنسی نفیسه چمراسی

سنسی فرزانه مددی 

سنسی زهرا سادات موسوی 

روشنک کیانپور 

داوران عزیز که امروز به حق داوری نمودند 


مسابقات قهرمان قهرمانان

ارسال دیدگاه

دیدگاه

هم اکنون دیدگاهی موجود نمی باشد