آزمون ارتقاء کمربند پنجشنبه, 29 اسفند 98

برگزاری آزمون ارتقاء دان

مورخ1398.11.20

توسط: مسؤل  کمیته آموزش سبک کیوکوشین ماتسوشیما بانوان اصفهان (شیهان نرگس بختیاری)
و
‌(شیهان اکرم سادات موسوی)
با
(نظارت مسؤل سبک شیهان عصمت السادات رحیمی فر )
در باشگاه دلاوران


آزمون ارتقاء کمربند

ارسال دیدگاه

دیدگاه

هم اکنون دیدگاهی موجود نمی باشد