برگزاری استاژ جهت آمادگی آزمون مشکی و دان ها پنجشنبه, 29 اسفند 98

 استاژ جهت آمادگی آزمون مشکی و دان ها ، روز سه شنبه مورخ ۹۸.۹.۵ باشگاه دلاوران ، زیر نظر شیهان عصمت السادات رحیمی فر ، مدرس شیهان نرگس بختیاری برگزار شد و در ادامه مبحث تکنیک های زنجیره ای اجرای کیهون ترکیبی اوی ساگاری گایتن و گایتن ساگاری توسط شیهان نرگس بختیاری در باشگاه دلاوران  تدریس شد.


ارسال دیدگاه

دیدگاه

هم اکنون دیدگاهی موجود نمی باشد