کلاس تمرین پنجشنبه, 29 اسفند 98

🥋🥋🥋برگزاری کلاس مشترکی با حضور سروران گرامی جناب هانشی داریوش باقری و با حضور تعدای از مربیان بانو : سنسی شاه محمدی ، سنسی احمدی و سنسی زارع و سنسی علی نجیبی نیا و سنسی امیری در باشگاه تختی خورزوق
۹۸.۱۰.۲۳


کلاس تمرین

ارسال دیدگاه

دیدگاه

هم اکنون دیدگاهی موجود نمی باشد