کلاس استاژ و ارتقاء داوری پنجشنبه, 29 اسفند 98

برگزاری کلاس استاژ و ارتقا داوری کاتا و کمیته سبکهای آزاد کاراته تحت نظر اساتید بزرگ اتحادیه داوران و فدراسیون کاراته کشور : هانشی وحیدی ، هانشی باقری ، شیهان خانی ، شیهان میری و شیهان رحیمی فر

دی ماه 1398


کلاس استاژ و ارتقاء داوری

ارسال دیدگاه

دیدگاه

هم اکنون دیدگاهی موجود نمی باشد