سمینار سراسری پنجشنبه, 29 اسفند 98

برگزاری سمینار سراسری
مسئولین کمیته های همگانی استان ها و سبکهای کاراته کشور در تهران جهت تنظیم سرفصل های مربیگری کاراته همگانی و بررسی عوامل موثر برجذب و انگیزه و اسیب شناسی افراد زیر نظر دکتر خدا بخش

98.9.15


سمینار سراسری

ارسال دیدگاه

دیدگاه

هم اکنون دیدگاهی موجود نمی باشد