آزمون ارتقاء کمربند پنجشنبه, 29 اسفند 98


برگزاری آزمون ارتقا کمربند قهوه ای  ومشگی

روز سه شنبه 12 آذرماه توسط کمیته آزمون شیهان نرگس بختیاری و شیهان اکرم السادات موسوی و نظارت کامل شیهان عصمت السادات رحیمی فر ، مسئول سبک کیوکوشین کاراته ماتسوشیما اصفهان ، باشگاه دلاوران


آزمون ارتقاء کمربند

ارسال دیدگاه

دیدگاه

هم اکنون دیدگاهی موجود نمی باشد