استاژ فنی آزمون پنجشنبه, 29 اسفند 98

برگزاری استاژ جهت آمادگی آزمون مشکی و دان ها ، روز سه شنبه مورخ ۹۸.۹.۵ باشگاه دلاوران ، زیر نظر شیهان عصمت السادات رحیمی فر ، مدرس شیهان نرگس بختیاری


استاژ فنی آزمون

ارسال دیدگاه

دیدگاه

هم اکنون دیدگاهی موجود نمی باشد