افتخار آفرینی بانوان در مسابقات اوراسیایی پنجشنبه, 29 اسفند 98

🏆افتخارآفرینی تیم بانوان آکادمی کیوکوشین امیری در مسابقات اورآسیایی شهر یزد🏆

برگزاری مسابقات اوراسیایی یزد

به مربیگری وسرپرستی وداوری سن سی مائده السادات لقمانی

سن سی مائده السادات لقمانی مقام اول

نرگس رنجکش مقام اول

زهراملکی مقام دوم

باتشکر از سنسی لقمانی به پاس تمامی زحمات ایشان (مسئول سبک:شیهان رحیمی فر)

تشکر ویژه از مسئول سبک بانوان کیوکوشین ماتسوشیما اصفهان شیهان رحیمی فر

پنجمین دوره مسابقات کیوکوشین کاراته اوکیناوایی امروز پنجشنبه 98/8/16 باحضور قهرمانان کشورهای مختلف در شهر یزد برگزارشد که تیم بانوان *آکادمی کیوکوشین امیری* موفق به کسب مقامهای قهرمانی زیر شدند :


خانمها:

🏆🥇 سنسی راضیه امیری  مقام اول دربخش کمیته

🏆🥉 عطیه امیری  مقام سوم دربخش کمیته


کسب عناوین قهرمانی را به این قهرمانان وخانواده محترمشان و مربی بانوان آکادمی امیری و مربیان زحمتکش شیهان حسین امیری و شیهان حسن امیری تبریک عرض مینماییم.


ارسال دیدگاه

دیدگاه

هم اکنون دیدگاهی موجود نمی باشد