مسابقات سبکهای آزاد شهرستان سبزوار پنجشنبه, 29 اسفند 98

مسابقات سبکهای آزاد شهرستان سبزوار میزبان کیوکوشین کاراته ماتسوشیما به سرپرستی شیهان مجید عبادیان.. تیم کیوکوشین کاراته ماتسوشیما سبزوار مقام اول را کسب کرد


ارسال دیدگاه

دیدگاه

هم اکنون دیدگاهی موجود نمی باشد