استاژفنی کمربندهای مشکی کیوکوشین کاراته ماتسوشیمااستان سمنان پنجشنبه, 29 اسفند 98

استاژفنی کمربندهای مشکی کیوکوشین کاراته ماتسوشیمااستان سمنان درتاریخ ۱۷ آبانماه ۹۸ درباشگاه ورزشی فنون شرقی شهرستان شاهرود باحضور شیهان مسعودرشیدی نماینده سبک دراستان وتدریس سن سی هادی  مسئول کمیته آموزش برگزارگردید .درابتدا به اصلاح وهمسان سازی تکنیکها ی دست وپا پرداخته وسپس باتمرین  ورفع اشکالات آموخته ها خاتمه یافت .شایان ذکراست زمان کلاس استاژبعدی ۲۹ آذرماه می باشد


ارسال دیدگاه

دیدگاه

هم اکنون دیدگاهی موجود نمی باشد