مسابقات کشوری سبک کیوکوشین ماتسوشیما تهران پنجشنبه, 29 اسفند 98

دومین روز مسابقات کشوری سبک کیوکوشین ماتسوشیما با حضور 955 ورزشکار در دو رشته کاتا و کومیته در سالن افراسیابی برگزار شد

دکتر محسن آشوری از نزدیک شاهد برگزاری مسابقات بودند


ارسال دیدگاه

دیدگاه

هم اکنون دیدگاهی موجود نمی باشد