استاژفنی سبک کیوکوشین کاراته ماتسوشیما استان آذربایجان شرقی چهارشنبه, 28 اسفند 98

استاژفنی سبک کیوکوشین کاراته ماتسوشیما استان آذربایجان شرقی . به میزبانی شهرستان میانه در تاریخ  25مردادماه برگزار شد


ارسال دیدگاه

دیدگاه

هم اکنون دیدگاهی موجود نمی باشد