گردهمایی ورزشکاران سبک کیوکوشین ماتسوشیما استان فارس چهارشنبه, 28 اسفند 98

گردهمایی ورزشکاران سبک کیوکوشین ماتسوشیما استان فارسبا حضور هانشی احمد فرهادی در باغ جنت شیراز برگزار شد.


ارسال دیدگاه

دیدگاه

هم اکنون دیدگاهی موجود نمی باشد