رویداد ها

آموزش داچی های کیوکوشین توسط شیهان نرگس بختیاری
24

فروردین

آموزش داچی های کیوکوشین توسط شیهان نرگس بختیاری

آموزش داچی های کیوکوشین توسط شیهان نرگس بختیاری مسئول کمیته آموزش و عضو کمیته آزمون کیوکوشین ماتسو ...

خواندن مطلب
آموزش تکنیک های کومیته
17

فروردین

آموزش تکنیک های کومیته

آموزش تکنیکهای کومیته توسط شیهان محمد رضا صالحی را در بخش آموزش سایت مشاهده کنید ...

خواندن مطلب